Danh mục sản phẩm

3-Blade T-Motor Propeller T5143 Clear Blue Set (2 thuận + 2 nghịch)

Cánh 3 lá T-Motor T5143 xanh dương trong (2 thuận + 2 nghịch)
55.000 ₫

3-Blade T-Motor Propeller T5143 Clear Blue Set (2 thuận + 2 nghịch)