Danh mục sản phẩm

Bộ ống co nhiệt 150 cái (1 hộp)

Gồm 150 ống với nhiều kích thước.
90.000 ₫

Package Includes:
1 x 150pcs heat shrink tubing Tube
20pcs x 2.0 x 30mm (black)
20pcs x 2.0 x 30mm (red)
20pcs x 2.5 x 60mm (black)
20pcs x 2.5 x 60mm (red)
10pcs x 3.5 x 60mm (black)
10pcs x 3.5 x 60mm (red)
8pcs x 5.0 x 60mm (black)
8pcs x 5.0 x 60mm (red)
5pcs x 6.0 x 60mm (black)
5pcs x 6.0 x 60mm (red)
4pcs x 8.0 x 100mm (black)
4pcs x 8.0 x 100mm (red)
4pcs x 10.0 x 100mm (black)
4pcs x 10.0 x 100mm (red)
4pcs x 13.0 x 100mm (black)
4pcs x 13.0 x 100mm (red)

 

Bộ ống co nhiệt 150 cái (1 hộp)