Danh mục sản phẩm

Càng đáp lắp sẵn servo lái

Gồm 3 bánh, trong đó bánh lái đã lắp sẵn servo, chỉ cần ráp vào máy bay và nối servo lái tới mạch thu (Rx)
230.000 ₫

Sản phẩm đã mua

Càng đáp lắp sẵn servo lái