Danh mục sản phẩm
Máy bay cánh bằng

Combo Su27 EPO + MCE7

2.180.000 ₫

EPP GEE BEE 3D

720.000 ₫

FMS 800mm Zero V2 PNP

2.100.000 ₫

FX803

500.000 ₫ 425.000 ₫

FX823

580.000 ₫

Kit dẻo siêu bền F22 72cm

150.000 ₫ 120.000 ₫

Kit EPO F3A

730.000 ₫

Kit EPO Su27

430.000 ₫

Kit EPO Su35

650.000 ₫

Kit Funjet 74cm

250.000 ₫

Kit Magic RC

650.000 ₫

Kit Pylon Racer

420.000 ₫

Kit Racing Boy

460.000 ₫

Kit tàu lượn FPVraptor 1600mm PNP

1.200.000 ₫ 1.050.000 ₫

Su27 72cm Combo 1

2.060.000 ₫

Tàu lượn phóng tay

90.000 ₫ 69.000 ₫

XK A430

2.050.000 ₫

XK A600

2.100.000 ₫ 1.999.000 ₫

XK X520

1.950.000 ₫

WLtoys F949 Cessna 182

1.100.000 ₫ 970.000 ₫