Danh mục sản phẩm
Máy bay cánh bằng

EPP GEE BEE 3D

720.000 ₫

EPP Hummer 3D

700.000 ₫

FMS FLASH 850mm (PNP)

2.900.000 ₫

FX803

425.000 ₫

FX822

550.000 ₫

FX823

600.000 ₫ 520.000 ₫

Kit EPO F3A

730.000 ₫

Kit EPO Su27

430.000 ₫

Kit EPP F22-580

460.000 ₫

Kit Pylon Racer

460.000 ₫

Kit Racing Boy

460.000 ₫

Tàu lượn phóng tay

90.000 ₫ 69.000 ₫

XK A120

890.000 ₫

XK A130

890.000 ₫

XK A160

1.650.000 ₫

XK A430

2.400.000 ₫ 1.950.000 ₫

XK X520

1.850.000 ₫