Danh mục sản phẩm

Cánh quạt Hubsan H501

Dùng cho cả H501S và H501C, gồm 1 cặp quay thuận (CW) và 1 cặp quay nghịch (CCW)
150.000 ₫

Sản phẩm đã mua

Cánh quạt Hubsan H501