Danh mục sản phẩm
Kit & Combo kit Điện

Combo Su27 EPO + MCE7

2.110.000 ₫

EPP GEE BEE 3D

720.000 ₫

EPP Hummer 3D

700.000 ₫

FMS FLASH 850mm (PNP)

2.900.000 ₫

Kit EPO F3A

730.000 ₫

Kit EPO Su27

430.000 ₫

Kit EPP F22-580

460.000 ₫

Kit Magic RC

650.000 ₫

Kit Pylon Racer

420.000 ₫

Kit Racing Boy

460.000 ₫

Su27 72cm Combo 1

2.060.000 ₫