Danh mục sản phẩm

Combo ống co nhiệt từ 2-8mm đỏ và đen (dài 1m)

Combo gồm 7 loại: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm. Mỗi loại 2 màu, dài 1m.
50.000 ₫

Combo gồm:

2mm đỏ: 1 mét

2mm đen: 1 mét

3mm đỏ: 1 mét

3mm đen: 1 mét

4mm đỏ: 1 mét

4mm đen: 1 mét

5mm đỏ: 1 mét

5mm đen: 1 mét

6mm đỏ: 1 mét

6mm đen: 1 mét

7mm đỏ: 1 mét

7mm đen: 1 mét

8mm đỏ: 1 mét

8mm đen: 1 mét

 

 

 

 

 

Combo ống co nhiệt từ 2-8mm đỏ và đen (dài 1m)