Danh mục sản phẩm
Có camera

Camera Wi-Fi 5G C6000

1.200.000 ₫

JJRC H61

1.000.000 ₫

MJX B5W-4K

3.000.000 ₫

SJRC F11

3.500.000 ₫ 3.150.000 ₫

Zhongli SG700

950.000 ₫

Kính FPV JJPRO F02

1.200.000 ₫ 1.080.000 ₫