Danh mục sản phẩm

Kepworth 3S 5200MAH 60C jack XT60

Kích thước: 140x42x31mm Khối lượng: 392g
650.000 ₫

Kích thước: 140x42x31mm
Khối lượng: 392g

 

 

 

 

Kepworth 3S 5200MAH 60C jack XT60