Danh mục sản phẩm
LINH KIỆN CÁNH BẰNG

Combo FS-i6 + iA6B

1.020.000 ₫

Bánh cao su 25mm

10.000 ₫

Bánh cao su 30mm

10.000 ₫

Bánh cao su 38mm

12.000 ₫

Bánh cao su 50mm

20.000 ₫

Bánh cao su 63mm

25.000 ₫

Bánh xốp 30mm

10.000 ₫

Bánh xốp 40mm

12.000 ₫

Bánh xốp 55mm

20.000 ₫

Bánh xốp 65mm

25.000 ₫

Càng đáp

60.000 ₫

Chân chống Tx

125.000 ₫

Cụm lái mũi

22.000 ₫

Dây nguồn LED pin 3S

Call for pricing

EPP GEE BEE 3D

720.000 ₫

EPP Hummer 3D

700.000 ₫

F22 + MCE7 Combo 4

1.790.000 ₫

FMS 800mm Zero V2 PNP

2.100.000 ₫

Horn lái

6.000 ₫

Keo EPS

30.000 ₫

Kit dẻo siêu bền F22 72cm

150.000 ₫ 120.000 ₫

Kit EPO F3A

730.000 ₫