Danh mục sản phẩm
LINH KIỆN RÁP TÀU

FlySky GT3B

650.000 ₫

Bộ cáp 4x350mm

350.000 ₫

Brushless ESC 35A

430.000 ₫

Cáp 3.17x100mm

200.000 ₫

Cáp 3.17x130mm

200.000 ₫

Cáp 3.17x340mm

200.000 ₫

Cáp 4.76x350mm

220.000 ₫

Cáp 4.76x520mm

280.000 ₫

Cáp 4x350mm

200.000 ₫

Đầu nước M5

60.000 ₫

Đầu nước M6

60.000 ₫

DTRC E36

6.200.000 ₫

ESC Flycolor 120A

1.150.000 ₫

ESC Flycolor 150A

1.350.000 ₫

ESC Flycolor 50A

680.000 ₫

ESC Flycolor 70A

800.000 ₫

ESC Flycolor 90A

950.000 ₫

ESC Seaking 180A

2.000.000 ₫

ESC Seaking 90A

1.100.000 ₫

FlySky GT2 (kèm Rx 3 kênh)

650.000 ₫ 450.000 ₫

Jack 4mm

10.000 ₫

Jack 5.5mm

20.000 ₫

Jack 6mm

25.000 ₫

Jack 7mm

90.000 ₫

Jack 8mm

40.000 ₫

Jack EC5 (5mm)

30.000 ₫

Jack XT150 (6mm)

55.000 ₫