Danh mục sản phẩm
LINH KIỆN RÁP TÀU

ESC Flycolor 70A

750.000 ₫

Ụ nhớt

100.000 ₫

Áo nước trơn 28x35mm

220.000 ₫ 180.000 ₫

Áo nước trơn 29mm

230.000 ₫ 200.000 ₫

Bộ cáp 4x350mm

350.000 ₫

Brushless ESC 35A

430.000 ₫

Cáp 3.17x100mm

200.000 ₫

Cáp 3.17x130mm

200.000 ₫

Cáp 3.17x340mm

200.000 ₫

Cáp 4.76x350mm

220.000 ₫

Cáp 4x350mm

180.000 ₫