Danh mục sản phẩm
Linh kiện khác

Đế pin

80.000 ₫

Đế pin mica

30.000 ₫

Keo khóa ốc

70.000 ₫

Ruột gà cao su

15.000 ₫

Ụ nhớt

100.000 ₫

Ụ nhớt 4.76mm

95.000 ₫

UBEC 3A Hobbywing

180.000 ₫