Danh mục sản phẩm
Linh kiện khác

Keo khóa ốc

70.000 ₫

Mở bánh xe 1/8

120.000 ₫

Ốc M2

3.000 ₫

UBEC 3A Hobbywing

180.000 ₫

UBEC ZTW 3A

180.000 ₫

LED đôi 5-26V

220.000 ₫

Mạch LED pin 3S

80.000 ₫

Mạch LED pin 4S

120.000 ₫