Danh mục sản phẩm
LINH KIỆN XE 1:10 KHÁC

FlySky GT2 (kèm Rx 3 kênh)

650.000 ₫ 450.000 ₫

BỘ NHÔNG

150.000 ₫

FlySky GT3B

650.000 ₫

LK 02028

100.000 ₫

LK 02078

30.000 ₫

LK FALCON

300.000 ₫

LK HEX 6.0

40.000 ₫

LK HEX 7.0

40.000 ₫

LK R020

150.000 ₫

Nhông 17T

70.000 ₫

Nhông 21T

70.000 ₫

Nhông 26T

70.000 ₫

Tay Arm 25T

40.000 ₫