Danh mục sản phẩm

LK V950 030 - Cốt đuôi (trục cánh đuôi)

WLtoys V950 Tail Rotor Blade Shaft
40.000 ₫

LK V950 030 - Cốt đuôi (trục cánh đuôi)