Danh mục sản phẩm

LK V950 031 - Vòng bi cốt đuôi (trục cánh đuôi)

WLtoys V950 Tail Rotor Blade Shaft Ball Bearing Set (Φ2*Φ5*2.5)
90.000 ₫

LK V950 031 - Vòng bi cốt đuôi (trục cánh đuôi)