Danh mục sản phẩm
MÁY BAY ĐIỀU KHIỂN

MJX Bugs 5 Wifi (B5W)

3.600.000 ₫

Syma X15W

1.100.000 ₫

XK A430

2.050.000 ₫

XK X520

1.950.000 ₫

Zhongli SG700

1.100.000 ₫

Bugs 3 Mini

1.800.000 ₫

DJI Phantom 3 Standard

Call for pricing

EPP GEE BEE 3D

720.000 ₫

EPP Hummer 3D

700.000 ₫

F22 + MCE7 Combo 4

1.790.000 ₫

FMS 800mm Zero V2 PNP

2.100.000 ₫

FX803

450.000 ₫

FX823

580.000 ₫

Hubsan H501S

5.000.000 ₫

JJRC H31

600.000 ₫

JJRC H31W

900.000 ₫

JJRC H49W

1.050.000 ₫

JJRC H61

1.000.000 ₫

Kit dẻo siêu bền F22 72cm

150.000 ₫ 120.000 ₫

Kit EPO F3A

730.000 ₫

Kit EPO Su27

450.000 ₫

Kit EPO Su35

650.000 ₫

Kit Racing Boy

460.000 ₫

MJX Bugs 2

3.600.000 ₫

MJX Bugs 3

2.400.000 ₫ 1.890.000 ₫

MJX Bugs 8 Pro

2.300.000 ₫

MJX X101

2.150.000 ₫ 1.600.000 ₫

Su27 72cm Combo 1

2.040.000 ₫

SYMA X5UW

1.450.000 ₫

WLtoys Q333-A (HẾT HÀNG)

3.400.000 ₫ 2.500.000 ₫

WLtoys Q333-B

2.500.000 ₫ 1.900.000 ₫

WLtoys V911-Pro

800.000 ₫

WLtoys V912

1.300.000 ₫

WLtoys V913

1.550.000 ₫

WLtoys V950

2.400.000 ₫

XK A600

2.100.000 ₫ 1.999.000 ₫

XK K110

2.100.000 ₫

XK K120

2.700.000 ₫

JJRC H20

520.000 ₫ 480.000 ₫

JJRC H36

380.000 ₫

Kính FPV JJPRO F02

1.200.000 ₫

Kit depron PC-9

450.000 ₫

Syma X5HW

1.400.000 ₫ 1.150.000 ₫

Syma X8HW

2.400.000 ₫ 1.850.000 ₫

WLtoys F949 Cessna 182

1.100.000 ₫ 999.000 ₫