Danh mục sản phẩm
MÁY BAY ĐIỀU KHIỂN

Walkera V450D03 (BNF)

3.990.000 ₫

XK A100

790.000 ₫

Áo thun T-Motor

150.000 ₫

Camera Wi-Fi 5G C6000

1.200.000 ₫

Combo Su27 EPO + MCE7

2.180.000 ₫

DJI Phantom 3 Standard

Call for pricing

EPP GEE BEE 3D

720.000 ₫

FX803

500.000 ₫ 425.000 ₫

FX823

580.000 ₫

Hubsan H501S

5.000.000 ₫

JJRC H31

600.000 ₫

JJRC H36

380.000 ₫

JJRC H49W

1.050.000 ₫

JJRC H61

1.000.000 ₫

Kit dẻo siêu bền F22 72cm

150.000 ₫ 120.000 ₫

Kit EPO F3A

730.000 ₫

Kit EPO Su27

430.000 ₫

Kit EPO Su35

650.000 ₫

Kit Funjet 74cm

250.000 ₫

Kit Magic RC

650.000 ₫

Kit Pylon Racer

420.000 ₫

Kit Racing Boy

460.000 ₫

MJX Bugs 3

2.400.000 ₫ 1.890.000 ₫

MJX Bugs 3 Mini

1.800.000 ₫

MJX Bugs 3 Pro

2.700.000 ₫

MJX Bugs 3H

2.100.000 ₫

MJX Bugs 5W (B5W)

2.900.000 ₫

MJX Bugs 8 Pro

2.300.000 ₫

MJX X101

2.150.000 ₫ 1.600.000 ₫

SJRC F11

3.800.000 ₫

Su27 72cm Combo 1

2.060.000 ₫

Syma X15W

1.100.000 ₫

SYMA X5UW

1.450.000 ₫

Tàu lượn phóng tay

90.000 ₫ 69.000 ₫

WLtoys Q333-A (HẾT HÀNG)

3.400.000 ₫ 2.500.000 ₫

WLtoys Q333-B

2.500.000 ₫ 1.900.000 ₫

WLtoys V911-Pro

730.000 ₫

WLtoys V911S

820.000 ₫

WLtoys V912

1.300.000 ₫

WLtoys V913

1.550.000 ₫

WLtoys V950

2.400.000 ₫

XK A430

2.050.000 ₫

XK A600

2.100.000 ₫ 1.999.000 ₫

XK K110

1.920.000 ₫

XK K120

2.700.000 ₫