Danh mục sản phẩm
MÁY BAY ĐIỀU KHIỂN

JJRC H20

500.000 ₫ 380.000 ₫

XK A130

890.000 ₫

XK A160

1.650.000 ₫

XK K110

1.920.000 ₫

Áo thun T-Motor

150.000 ₫

Camera Wi-Fi 5G C6000

1.200.000 ₫

EPP GEE BEE 3D

720.000 ₫

EPP Hummer 3D

700.000 ₫

FMS FLASH 850mm (PNP)

2.900.000 ₫

FX803

425.000 ₫

FX822

550.000 ₫

FX823

600.000 ₫ 520.000 ₫

JJRC H31

700.000 ₫ 550.000 ₫

JJRC H36

450.000 ₫ 299.000 ₫

JJRC H36F

375.000 ₫

JJRC H61

1.000.000 ₫

KBAR-V2

670.000 ₫