Danh mục sản phẩm
Motor - ESC - Servo

120A ESC Flycolor

1.150.000 ₫

150A ESC Flycolor

1.300.000 ₫

50A ESC Flycolor

750.000 ₫

70A ESC Flycolor

850.000 ₫

90A ESC Flycolor

950.000 ₫

ESC Seaking 120A V3 RTR

1.350.000 ₫ 1.250.000 ₫

ESC Seaking 90A

1.200.000 ₫ 990.000 ₫

Fan nước 12-24V

350.000 ₫

LK FT012-16

450.000 ₫

Ruột gà cao su

15.000 ₫

Servo JX DC5821LV (Metal Gear)

390.000 ₫ 350.000 ₫