Danh mục sản phẩm
LINH KIỆN MÁY BAY

Pin SG700

120.000 ₫

Anten Hubsan H501S

250.000 ₫

Bộ cánh Q333

150.000 ₫

Cánh JJRC X3 Hax

150.000 ₫

Chân Hubsan H501

50.000 ₫

ESC Hubsan H501

250.000 ₫

ESC MJX Bugs 2

250.000 ₫

Keo EPS

30.000 ₫

LK H36 002

40.000 ₫

LK V911S 02 Mạch

300.000 ₫

LK V913 02

50.000 ₫

LK V913 03

35.000 ₫

LK V950 021 - ESC

230.000 ₫

LK X8C Pin 2000mAh

250.000 ₫

Motor Q333

120.000 ₫

Pin độ XK X520

150.000 ₫

Pin Hubsan H501

320.000 ₫

Pin JJRC X3 Hax

420.000 ₫