Danh mục sản phẩm
LINH KIỆN MÁY BAY

Anten Hubsan H501S

250.000 ₫

LK V913 02

50.000 ₫

Bộ cánh Q333

150.000 ₫

Cánh JJRC X3 Hax

150.000 ₫

Chân Hubsan H501

50.000 ₫

ESC Hubsan H501

250.000 ₫

LK V950 021 - ESC

230.000 ₫

LK X8C Pin 2000mAh

250.000 ₫

Motor Q333

120.000 ₫

Pin Hubsan H501

320.000 ₫

Pin JJRC X3 Hax

420.000 ₫

Pin MJX Bugs 2

450.000 ₫

Pin MJX Bugs 3

400.000 ₫

Pin Q333

400.000 ₫

Pin V950

300.000 ₫

Vỏ Hubsan H501

400.000 ₫

Vỏ trên Q333

60.000 ₫

CX10A Bộ cánh

20.000 ₫

CX10A Main

180.000 ₫

CX10A Pin 120mAh

70.000 ₫

CX10A Sạc

30.000 ₫

CX10A Vỏ

70.000 ₫

D1 Bộ cánh

30.000 ₫

D1 Main

250.000 ₫

D1 Motor A/B

60.000 ₫

D1 Sạc

30.000 ₫

F3 01

20.000 ₫

F3 02

15.000 ₫

F3 03

10.000 ₫

F3 04

30.000 ₫

F3 Càng đáp

40.000 ₫

F3 Cánh

25.000 ₫

F3 Cánh đuôi

10.000 ₫

F3 Canopy 01

40.000 ₫

F3 Canopy 02

40.000 ₫

F3 Main

250.000 ₫

F3 Motor

100.000 ₫