Danh mục sản phẩm
LINH KIỆN MÁY BAY

Pin SG700

120.000 ₫

Anten Hubsan H501S

250.000 ₫

Cánh JJRC X3 Hax

150.000 ₫

Chân Hubsan H501

50.000 ₫

ESC Hubsan H501

250.000 ₫

ESC MJX Bugs 2

250.000 ₫

LK H36 002

40.000 ₫

LK V911S 02 Mạch

300.000 ₫

LK V913 03

35.000 ₫

LK V950 021 - ESC

230.000 ₫

Pin độ XK X520

150.000 ₫

Pin Hubsan H501

320.000 ₫

Pin JJRC X3 Hax

420.000 ₫

Pin MJX Bugs 2

450.000 ₫

Pin MJX Bugs 3

350.000 ₫

Pin V950

300.000 ₫

Vỏ Hubsan H501

400.000 ₫

H20 Bộ cánh

30.000 ₫

H20 Main

200.000 ₫

H20 Motor A/B

60.000 ₫

H20 Pin 150mAh

70.000 ₫

H20 Sạc

30.000 ₫

LK K120-006 Servo

180.000 ₫