Danh mục sản phẩm

Pin CNHL 3S 11.1V 2200mAh 40C XT60 Plug

Kích thước: 115x35x25mm. Khối lượng: 185g
350.000 ₫

Kích thước: 115x35x25mm

Khối lượng: 185g

 

 

 

 

 

Pin CNHL 3S 11.1V 2200mAh 40C XT60 Plug