Danh mục sản phẩm

Pin CNHL 3S 11.1V 5000mAh 70C XT90 Plug

Kích thước: 150x50x30mm. Khối lượng: 450g
970.000 ₫

Kích thước: 150x50x30mm

Khối lượng: 450g

 

 

 

 

 

Pin CNHL 3S 11.1V 5000mAh 70C XT90 Plug