Danh mục sản phẩm

Pin CNHL 4S 14.8V 2200mAh 40C XT60 Plug

Kích thước: 115x35x35mm. Khối lượng: g
420.000 ₫

Kích thước: 115x35x35mm

Khối lượng: g

 

 

 

 

 

 

Pin CNHL 4S 14.8V 2200mAh 40C XT60 Plug