Danh mục sản phẩm

Pin CNHL 4S 14.8V 5000mAh 70C XT90 Plug

Kích thước: 150x50x40mm. Khối lượng: 582g
1.300.000 ₫

Kích thước: 150x50x40mm

Khối lượng: 582g

 

 

 

 

Pin CNHL 4S 14.8V 5000mAh 70C XT90 Plug