Danh mục sản phẩm

Pin Hongjie 2S 7.4V 1500mAh 95C XT60 Plug

Kích thước: 78x37x19mm. Khối lượng: 103g
210.000 ₫

Kích thước: 78x37x19mm

Khối lượng: 103g

 

 

 

 

Pin Hongjie 2S 7.4V 1500mAh 95C XT60 Plug