Danh mục sản phẩm

Pin Hongjie 2S 7.4V 2200mAh 60C XT60 Plug

Kích thước: 110x36x18mm. Khối lượng: 140g
250.000 ₫

Kích thước: 110x36x18mm
Khối lượng: 140g

 

 

 

Pin Hongjie 2S 7.4V 2200mAh 60C XT60 Plug