Danh mục sản phẩm

Pin Hongjie 2S 7.4V 5200mAh 60C XT60 Plug

Kích thước: 140x43x22mm. Khối lượng: 280g
420.000 ₫

Kích thước: 140x43x22mm

Khối lượng: 280g

 

 

 

 

Pin Hongjie 2S 7.4V 5200mAh 60C XT60 Plug