Danh mục sản phẩm

Pin Hongjie 3S 11.1V 1500mAh 95C XT60 Plug

Kích thước: 75x38x28mm. Khối lượng: 145g
250.000 ₫

Kích thước: 75x38x28mm

Khối lượng: 145g

 

 

 

Pin Hongjie 3S 11.1V 1500mAh 95C XT60 Plug