Danh mục sản phẩm
Pin - Sạc - Jack cắm

Đế pin

80.000 ₫

Đế pin mica

30.000 ₫

Jack 5.5mm

20.000 ₫

Jack 8mm

20.000 ₫

Jack EC5 (5mm)

30.000 ₫

Jack XT150 (6mm)

46.000 ₫

Jack XT30

15.000 ₫

Pin 4.8v

70.000 ₫

Pin 6v

100.000 ₫

Pin 9.6V 1000mah

100.000 ₫

Pin TX M6E7

120.000 ₫

Sạc ISDT Q8 500W

1.250.000 ₫

Sạc UN-A6 Plus 200W

1.400.000 ₫

UBEC ZTW 3A

180.000 ₫

Đế sạc nhiều pin

150.000 ₫ 120.000 ₫

Jack PH mini

5.000 ₫

Jack sạc pin 2S

10.000 ₫

Jack sạc pin 3S

17.000 ₫

Jack sạc pin 4S

15.000 ₫

Jack sạc pin 6S

Call for pricing

Sạc B3 HotRC

85.000 ₫

Sạc B3 Imax

75.000 ₫

Sạc B6 (Fake)

320.000 ₫