Danh mục sản phẩm
Pin - Sạc - Jack cắm

ISDT Q8 Max 1000W

1.900.000 ₫

Jack XT30

15.000 ₫

Jack XT90

30.000 ₫

Pin 4.8v

70.000 ₫

Pin 6v

100.000 ₫

Pin 9.6V 1000mah

100.000 ₫

Pin TX M6E7

120.000 ₫

Pin X8C 2000mAh

200.000 ₫

Pin xe B 1500mAh

250.000 ₫

Sạc ISDT 608AC

1.150.000 ₫

Sạc ISDT Q6 Nano

660.000 ₫

Sạc ISDT Q8 500W

1.250.000 ₫

Báo pin (Đồng hồ đo pin)

45.000 ₫ 25.000 ₫

Đế sạc nhiều pin

150.000 ₫ 120.000 ₫

Jack 4mm

10.000 ₫

Jack 5.5mm

20.000 ₫

Jack 6mm

20.000 ₫

Jack 7mm

130.000 ₫

Jack 8mm

40.000 ₫

Jack EC5 (5mm)

30.000 ₫

Jack PH mini

5.000 ₫

Jack sạc pin 2S

10.000 ₫

Jack sạc pin 3S

12.000 ₫

Jack sạc pin 4S

15.000 ₫

Jack sạc pin 6S

Call for pricing

Jack XH2.54

5.000 ₫

Jack XT150 (6mm)

75.000 ₫