Danh mục sản phẩm

Pin Shang Yi 2S 7.4V 2200mAh 45C XT60 Plug

Kích thước: 110x34x18mm. Khối lượng: 128g
180.000 ₫

Kích thước: 110x34x18mm

Khối lượng: 128g

 

 

 

 

 

 

Pin Shang Yi 2S 7.4V 2200mAh 45C XT60 Plug