Danh mục sản phẩm

Pin Shang Yi 3S 11.1V 2200mAh 45C XT60 Plug

Kích thước: 110x34x26mm. Khối lượng: 184g
230.000 ₫

Kích thước: 110x34x26mm

Khối lượng: 184g

 

 

 

 
Sản phẩm đã mua

Pin Shang Yi 3S 11.1V 2200mAh 45C XT60 Plug