Danh mục sản phẩm

Pin Shang Yi 3S 11.1V 2600mAh 45C XT60 Plug

Kích thước: 125x35x25mm. Khối lượng: 212g
260.000 ₫

Kích thước: 125x35x25mm

Khối lượng: 212g

 

 

 

 

 

Pin Shang Yi 3S 11.1V 2600mAh 45C XT60 Plug