Danh mục sản phẩm

Pin Shang Yi 4S 14.8V 2200mAh 45C XT60 Plug

Kích thước: 110x34x34mm. Khối lượng: 245g
290.000 ₫

Kích thước: 110x34x34mm

Khối lượng: 245g

 

 

 

 

Pin Shang Yi 4S 14.8V 2200mAh 45C XT60 Plug