Danh mục sản phẩm

Pin Shang Yi 6S 22.2V 5200mAh 70C XT60 Plug

Kích thước: 165x50x45mm. Khối lượng: 712g
900.000 ₫

Kích thước: 165x50x45mm

Khối lượng: 712g

 

 

 

 

Pin Shang Yi 6S 22.2V 5200mAh 70C XT60 Plug