Danh mục sản phẩm
Drone & Flycam

Camera Wi-Fi 5G C6000

1.200.000 ₫

DJI Phantom 3 Standard

Call for pricing

Hubsan H501S

5.000.000 ₫

JJRC H31

600.000 ₫

JJRC H36

380.000 ₫

JJRC H49W

1.050.000 ₫

JJRC H61

1.000.000 ₫

MJX Bugs 3

2.400.000 ₫ 1.890.000 ₫

MJX Bugs 3 Mini

1.800.000 ₫

MJX Bugs 3 Pro

2.700.000 ₫

MJX Bugs 3H

2.100.000 ₫

MJX Bugs 5W (B5W)

2.900.000 ₫

MJX Bugs 8 Pro

2.300.000 ₫

MJX X101

2.150.000 ₫ 1.600.000 ₫

SJRC F11

3.550.000 ₫

Syma X15W

1.100.000 ₫

WLtoys Q333-A (HẾT HÀNG)

3.400.000 ₫ 2.500.000 ₫

WLtoys Q333-B

2.500.000 ₫ 1.900.000 ₫

Zhongli SG700

1.100.000 ₫

JJRC H20

520.000 ₫ 480.000 ₫

Kính FPV JJPRO F02

1.200.000 ₫ 1.080.000 ₫

Syma X5HW

1.400.000 ₫ 1.050.000 ₫

SYMA X5UW

1.450.000 ₫

Syma X8HW

2.400.000 ₫ 1.850.000 ₫