Danh mục sản phẩm
Vật liệu làm máy bay

Bánh cao su 30mm

10.000 ₫

Bánh cao su 50mm

20.000 ₫

Bánh cao su 63mm

25.000 ₫

Bánh xốp 30mm

10.000 ₫

Bánh xốp 45mm

15.000 ₫

Bánh xốp 50mm

15.000 ₫

Bánh xốp 55mm

20.000 ₫

Bánh xốp 65mm

25.000 ₫

Bánh xốp 70mm

30.000 ₫

Càng đáp

60.000 ₫

Cụm lái mũi

20.000 ₫

Ống carbon 9*7mm

120.000 ₫

Spinner nhôm 50mm

220.000 ₫

Spinner nhôm 70mm

220.000 ₫