Danh mục sản phẩm

Kit Mono Composite 65cm

Chỉ có vỏ, gồm thân và nắp, không có linh kiện kèm theo, sơn trong và ngoài. Chiều dài 65cm.
750.000 ₫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vỏ tàu chỉ gồm nắp và thân, không có linh kiện kèm theo.

Người chơi cần ráp thêm linh kiện để có tàu hoàn chỉnh.

Linh kiện ráp tàu tại link sau:

http://www.vietrc.com/linh-kien-che-tau

Hình minh họa sau khi ráp

 

 

 

Sản phẩm đã mua

Kit Mono Composite 65cm