Danh mục sản phẩm
X380

X380 Chân

100.000 ₫

X380 Chống rung

350.000 ₫

X380 ESC

350.000 ₫

X380 FPV

1.850.000 ₫

X380 Gimbal

1.900.000 ₫

X380 Main

1.900.000 ₫

X380 Motor A/B

350.000 ₫

X380 Pin 5400 mAh

1.000.000 ₫